0
clear

Modern PRO Łukasz Reczyński,

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

"Internacjonalizacja przedsiębiorstwa Modern PRO Łukasz Reczyński"

Wartość projektu: 823 503,75 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 569 087,95 PLN

Numer projektu: POPW.01.02.00-20-0024/22 - realizowany w ramach programu POPW, działanie 1.2. Internacjonalizacja MŚP.

Przedsiębiorstwo Modern PRO Łukasz Reczyński poprzez szereg działań zaplanowanych w ramach projektu planuje zwiększyć swoją działalność eksportową na trzech nowych rynkach zagranicznych osiągając założenia przychodowe opisane we wskaźnikach rezultatu. Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 03-10-2022 r. do 31-12-2023 r. Przedsiębiorstwo zaplanowało udział w targach branżowych na terenie Francji, Niemiec oraz Wielkiej Brytanii.

Link: https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1577186/

Please wait...